Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014
baner cnsh 15_1

Hoạt động của Liên chi Đoàn

(Cập nhật ngày: 21/10/2014)

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG
LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - MT
 
 
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014
 
Căn cứ vào Chương trình Công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2013-2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHDL Phương Đông, Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ sinh học – môi trường xây dựng Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 với nội dung cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức và văn hoá học đường trong đoàn viên, sinh viên.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Xung kích phát triển kinh tế""Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt""5 tiết kiệm""Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh""Tôi yêu Hà Nội","Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô".
3. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Đoàn, trong đó quan tâm đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.
4. Triển khai các hoạt động học thuật chuyên ngành gắn liền với các hoạt động phong trào.
5. Phối hợp với các đơn vị ngoài trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa chuyên ngành, nâng cao kiến thức chuyên môn trong đoàn viên sinh viên.
Thông báo quan trọng
đăng ký tuyển sinh trực tuyến
chuẩn đầu ra
Lịch công tác tuần
Cổng thông tin sinh viên

Đối tác

Liên kết website

banner cnsh 15