thuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israel

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 18/11/2016)

Trong năm học 2016-2017, Khoa Công nghệ sinh học & Môi trường được Nhà trường xét duyệt 4 đề tài NCKH của giảng viên và 2 đề tài NCKH của sinh viên.

1. Đề tài: “Trồng thử nghiệm giống lạc đen CNC tại Bắc Giang”, mã số: T16-0300-03, chủ nhiệm đề tài TS. Phùng Tôn Quyền.

2. Đề tài: “ Tạo kháng thể đa dòng kháng virus lúa lùn sọc đen Phương Nam bằng protein vỏ tái tổ hợp”, mã số T16-0300-04, chủ nhiệm đề tài Th.S. Đỗ Thị Hạnh 

3. Đề tài: “ Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt nước thải, đề xuất giải pháp xử lý”, mã số: T16-030006, , chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Liên Hương

4. Đề tài: “ Nghiên cứu phương pháp đo chất hoạt động phóng xạ alpha trong nước ngầm. Xây dựng bài tập thực hành cho sinh viên ngành môi trường”, Mã số: T16-0300-07, Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sữ Tô Thị Đức Hạnh

5. Đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chiếu sang đơn sắc đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Lan Kim Tuyến nuôi cấy in-vitro”, Mã số: T6-0300-01, Chủ nhiệm đề tài: SV Nguyễn Phương Nam, Người hướng dẫn: Th.S. Phan Xuân Bình Minh

6. Đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chiếu sang đơn sắc đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Lan Kim Tuyến nuôi cấy in-vitro”, Mã số: T6-0300-01, Chủ nhiệm đề tài: SV Nguyễn Phương Nam, Người hướng dẫn: Th.S. Phan Xuân Bình Minh

Thời gian triển khai của các đề tài trên là 12 tháng từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Hội đồng khoa học - Đào tạo của Khoa đã họp và nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày về tiến độ triển khai các đề tài NCKH của Khoa trong 6 tháng qua. Đánh giá chung của Hội đồng là nhìn chung các đề tài đều triển khai theo đúng tiến độ, thu được kết quả tốt, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ. Đây là sự cố gắng của cán bộ giảng viên và sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị liên kết và các cán bộ của các Viện, Trường. Đối với đề tài “Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt nước thải, đề xuất giải pháp xử lý”, mã số: T16-030006, TS. Nguyễn Thị Liên Hương làm chủ nhiệm đề tài có lí vì sức khỏe đã có đơn xin hoãn báo cáo sơ kết. Hội đồng lưu ý các đề tài chuẩn bị hoàn thiện công tác nghiên cứu để kết thúc đề tài vào cuối năm 2016 và báo cáo tổng kết vào tháng 2 năm 2017
Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Phòng 210, Số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại
: Điện thoại: 04-3784-8517 (máy lẻ 210, 213) | Fax: 04-3784-8512
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 9
Số người đã truy cập: 560655