thuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanthuc tap dai loanđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUđăng ký tuyển sinh trực tuyến-PDUthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israelthuc tap sinh israel
(CNSH) - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018
Khoa CNSH-MT thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học 2017 - 2018
(CNSH)- Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
(CNSH) Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên Khóa 513
Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 513
(CNSH) Thông báo: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Khoa CNSH-MT thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Danh sách cố vấn học tập
Danh sách cố vấn học tập các lớp
Các văn bản, mẫu giấy tờ phục vụ tốt nghiệp cho sinh viên
Các văn bản, mẫu giấy tờ phục vụ tốt nghiệp cho khóa 510
Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 510
Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 510

banner cnsh 15
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Phòng 210, Số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại
: Điện thoại: 04-3784-8517 (máy lẻ 210, 213) | Fax: 04-3784-8512
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 13
Số người đã truy cập: 560572