QUAN LY HOC TAP - QUẢN LÝ HỌC TẬP
baner cnsh 15_1

Quản lý học tập

(CNSH) - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018
(3/8/2017)
Khoa CNSH-MT thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học 2017 - 2018
(CNSH)- Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
(10/5/2017)
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
(CNSH) Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên Khóa 513
(17/11/2016)
Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 513
(CNSH) Thông báo: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
(17/11/2016)
Khoa CNSH-MT thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Danh sách cố vấn học tập
(18/11/2015)
Danh sách cố vấn học tập các lớp
Các văn bản, mẫu giấy tờ phục vụ tốt nghiệp cho sinh viên
(21/10/2014)
Các văn bản, mẫu giấy tờ phục vụ tốt nghiệp cho khóa 510
Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 510
(21/10/2014)
Thông báo: Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 510

Thông báo quan trọng
đăng ký tuyển sinh trực tuyến
chuẩn đầu ra
Lịch công tác tuần
Cổng thông tin sinh viên

Đối tác

Liên kết website

banner cnsh 15